Līdzsvarota lauksaimniecība 2023


Aicinām visu lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, lauksaimniecības konsultantus, lauksaimnieku biedrību pārstāvjus, uzņēmumu vadītājus, agronomus, zemniekus, lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējus un topošos lauksaimniecības speciālistus.

Konferences mērķis: popularizēt jaunākās zinātnes atziņas un praktisko pieredzi laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs.

Konferences norises laiks: 23.02. - 24.02.2023.

Konferences norise: attālināti Zoom platformā

Konferences plenārsēžu programma būs pieejama neilgi pirms konferences norises laika

 

Informācija par konferenci:

Konferencē iespējams piedalīties:

  • ar publikāciju (tēzes un / vai zinātniskais raksts) un / vai prezentāciju (mutisks referāts un / vai stenda referāts);
  • reģistrācija dalībai konferencē kā klausītājam: līdz 20.02.2023. Konferences organizatori aicina iepriekš pieteikties dalībai elektroniski, aizpildot pieteikšanās formu . Piesakoties dalībai, interesenti pirms konferences saņems atgādinājumu un saiti uz konferences tiešraidi YouTube kanālā un sekciju sēdēm Zoom platformā.

Reģistrācija dalībai konferencē:

  • Dalībniekiem jāreģistrējas konferences mājas lapā, lai iesniegtu rakstu vai tēzes, spiežot šeit vai autorizējoties ar šīs lapas labajā malā izveidoto pogu.
  • rakstu kopsavilkuma (tēžu) iesniegšana: pagarināta līdz 25.01.2023 plkst. 10:00
  • stenda referātu iesniegšana PowerPoint formātā (skat. sagatave) līdz 21.02.2023
  • rakstu iesniegšana līdz 27.02.2023, plkst. 10:00

Konferences dalības maksa:

  • EUR 40.00  par vienu ziņojumu (maksā iekļauta dalība konferencē, kopsavilkuma un raksta publicēšana), jāsamaksā līdz 09.02.2023.
  • dalība konferencē kā klausītājam ir bez maksas

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Reģ.Nr. 2891101568
Banka: Valsts kase, TREL LV 22
Norēķinu konti: LV76TREL9160031000000
Maksājuma mērķis: EKK21490, LF konferences dalības maksa, publikācijas (tēžu, zinātniskā raksta, praktiskās pieredzes raksta vai stenda referāta) nosaukums un autori