Līdzsvarota lauksaimniecība 2020


Aicinām visu lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un topošos lauksaimniecības speciālistus.

Konference notiks 2020. gada 20. februārī LLU telpās Lielā ielā 2, Jelgavā.

Konferences mērķis - popularizēt jaunākās zinātnes atziņas un praktisko pieredzi laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs.

Konferences laikā notiks plenārsēde par biozinātnes ilgtspējīgas attīstības iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās par nozarei aktuālajiem jautājumiem. Pils telpās  būs izvietoti stenda ziņojumi.

 

2020. gada konference veltīta augu veselības gadam. Tās laikā notiks plenārsēde par biozīnātnes ilgtspējīgas attīstības iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās par nozarei aktuālajiem jautājumiem. Pils telpās būs izvietoti stenda referāti.